รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ เห็นชอบโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบฯ 67 จำนวน 1,026 โครงการ นายกฯ ย้ำนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con