รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาลย้ำ การที่จะยกเลิก พรก.ฉุกเฉินนั้น ศบค. จะพิจารณาความเหมาะสม พร้อมประเมินสถานการณ์-ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่าน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con