รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​นายกรัฐมนตรีชื่นชมนักวิจัยไทย คิดค้นเครื่องตรวจโควิดจากลมหายใจ แม่นยำ ไม่เจ็บตัว ค่าใช้จ่ายในการตรวจไม่เกิน 10 บาท/คน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con