รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-บวท. และ กพท. เปิดตัว Application “OpenSky” โดยร่วมกับ บริษัท Delv Aerospace พัฒนาระบบ “การจัดการจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานไร้คนขับ”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con