รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นางจตุพร เนียมสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฉันคือ...ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 60

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con