รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมช.สธ. สนับสนุนกรมการแพทย์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อผู้ป่วยเข้าถึงบริการอย่างไร้รอยต่อ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con