รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงคมนาคมร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ณ จุดจอดรับส่งผู้โดยสารรังสิต

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con