รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ สานพลัง “บวร” ร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง/มอบบ้านอบอุ่นในธรรม ให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเขาวง" ตาม “โครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con