รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-มหาดไทย บรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 91 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เน้นย้ำให้คนมหาดไทยตระหนักในจริยธรรมของข้าราชการ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con