รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมว.พม. เดินหน้าเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม 3 แห่ง ที่ จ.พิษณุโลก มุ่งขยายบริการสวัสดิการสังคม แบบ One Stop Service

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con