รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ หารือ รมว.กต.อินเดีย พร้อมส่งเสริมความร่วมมือไทย – อินเดีย อย่างรอบด้าน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อผลความร่วมมือสำเร็จเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con