รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนจากเหตุจังหวัดชายแดนใต้ เชื่อพลังสามัคคีชนะทุกอย่าง รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่สู่สันติสุขยั่งยืน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con