รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาสานสัมพันธ์ข้าราชการ ภายใต้หลักสูตร “ฉันคือ...ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 60

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con