รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ยินดี “ข้าวซอย” หนึ่งใน Soft power อาหารไทย ได้รับการเผยแพร่ไปสู่นานาชาติ นำความเป็นไทยสู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ รัฐบาลพร้อมผลักดันให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con