รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ แนะคลังดูแลประชาชน ให้ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น ส่งเสริมผู้ฝากได้รับเงินออม เพิ่มกำลังซื้อ ขณะที่ 7 แบงก์รัฐประกาศตรึงดอกเบี้ยไม่เพิ่มภาระเงินกู้ ล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con