รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ชัดเจน! เมื่อประเทศ Republic of Turkey เปลี่ยนชื่อเป็น Republic of Türkiye ในภาษาไทยสามารถใช้ “สาธารณรัฐตุรกี” หรือ “สาธารณรัฐทูร์เคีย” ได้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con