รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ หารือ อุปทูตรักษาราชการชั่วคราว สอท. สหรัฐฯ ย้ำความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ที่ใกล้ชิด และมีพลวัตมากขึ้นในทุกมิติ ชื่นชมบทบาทที่แข็งขันของนายกฯ ในการปราบปรามการค้ามนุษย์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con