รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีชื่นชมกระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น อย่างต่อเนื่อง ย้ำให้เยาวชนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี นำวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เผยแพร่ให้ต่างประเทศรับรู้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con