รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์งาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2565” “นายกฯ” ชื่นชมผลิตภัณฑ์ผ้าไทย-สินค้า OTOP ผลงานหัตถศิลป์ทั่วไทย ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาสินค้า

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con