รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเตรียมการจัดประชุมเอเปค 2565 ทุกหน่วยรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con