รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดมหาดไทยเข้ม สั่งการผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con