รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดมหาดไทย-นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เผยประชาชน-นักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้ความสนใจร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทยในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con