รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการสัมมนาสานสัมพันธ์ข้าราชการ ภายใต้หลักสูตร “ฉันคือ...ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 59

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con