รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สปอ. ได้รับผลการประเมินอยู่ที่ระดับ A (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4) ด้วยคะแนน 91.62 จากการประเมิน ITA ปี 2565

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con