รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสัมมนาเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง เน้นย้ำ อบจ. จับมือ ผู้ว่าฯ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con