รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีมอบกระทรวงคมนาคมประสานหน่วยงานและสายการบินสร้างความเชื่อมั่นผู้เดินทางสู่จังหวัดเชียงราย หลังเคลียร์รันเวย์ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงกลับสู่มาตรฐานความปลอดภัย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con