รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ดีอีเอส น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con