รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวจุดชมวิว Sky Walk ฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกาญจนบุรี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con