รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมผูกผ้าพระเจดีย์ยุทธหัตถี เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเดินทางตรวจราชการ จ.กาญจนบุรี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con