รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ลงพื้นที่ "จ.กาญจนบุรี” ติดตามผลการแก้ปัญหา “น้ำอุปโภคบริโภค - เกษตร” และการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำแคว 4 ส.ค. 65

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300