รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2565 ที่ดินชานเมืองขยับขึ้นราคา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con