รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ขร. เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบรางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ณ วันที่ 30 ก.ค. 2565 มีผู้ใช้บริการระบบราง 809,962 คน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con