รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมต.อนุชา ติดตามความคืบหน้าการประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ย้ำ 4 เดือนสุดท้ายเร่งสร้างการรับรู้ประโยชน์ที่ประเทศได้รับจากการแสดงศักยภาพในเวทีการประชุม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con