รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รอง นรม.และ รมว.พน. (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ประชุมหารือกับรมว.การลงทุนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย,รมว.พลังงาน หารือถึงแนวทางการจัดตั้งโครงสร้างการทำงานร่วมกัน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con