รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. โปรโมท! ยานยนต์ไฟฟ้าในไทย เห็นชอบ ร่าง ประกาศ กค. ยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือเขตประกอบการเสรี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con