รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. เคาะ ลดภาษีประจำปีรถ EV ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน จูงใจให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น กระตุ้นระบบเศรษฐกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con