รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นิพนธ์ กำชับ นายอำเภอภาคใต้ตอนบน จัดการสาธารณภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ย้ำ นโยบายความปลอดภัยทางถนน ต้องลดการตายและบาดเจ็บจากรถจยย.ให้ได้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con