รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-เตือนภัย คนหางานเกษตรตามฤดูกาลเกาหลี จ่ายเงินค่าอบรมหลายหมื่นแต่ไม่ได้บิน ร้องกกจ.ตรวจสอบ พบไม่ใช่บริษัทจัดหางาน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con