รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดมหาดไทยนำประชุมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย ปลุกพลังความคิดทุกกลไกมหาดไทย Change for Good สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con