รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“กองทุนสื่อ” เปิดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ จ.เชียงราย ร่วมปลุกพลังสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con