รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-เอกอัครราชทูตเวียดนามฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ ชื่นชมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด พร้อมผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพลังงานให้เป็นรูปธรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con