รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“ดร.เอนก” เผยนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาไทย ต้องมีเป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน จึงจะชนะผู้ที่เหนือกว่าได้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con