รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรี ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con