รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​นายกฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 ย้ำทุกฝ่ายร่วมมือทำงาน ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con