รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ชื่นชมการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน ย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นเสริมสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจชุมชน ยกระดับกองทุนหมู่บ้านฯ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con