รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และจิตอาสา ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระชนมายุครบ ๙๕ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con