รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ หารือกับ รอง ปธน. เวียดนาม เห็นพ้องเพิ่มความร่วมมือด้านการค้า ความร่วมมือในภูมิภาค และกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con