รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ชูพลังสตรีกุญแจสำคัญขับเคลื่อนประเทศทั้งเศรษฐกิจและสังคม ให้คำมั่นส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและศักยภาพผู้หญิง ในการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2565

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con