รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พม. ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย จัดเวทีเผยแพร่ข้อมูลรายงาน สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงพิการ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con