รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงการปลดนายกอบจ.ปราจีนบุรี ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมาย หลัง ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนโดยมิชอบโดยมิชอบ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con